Noticies

08/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció per l'E-Catàleg, per l'actuació "Grup d'havaneres Olla Barrejada" amb l'espectacle "Havaneres i cançó catalana i marinera", el dia 17 d'agost de 2021, per un import de 900 €.
08/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció per l'E-Catàleg, per l'actuació "Orquestra La Continental" amb l'espectacle "ORQUESTRA-5 FORMACIÓ REDUÏDA", el dia 14 d'agost de 2021, per un import de 3.500 €.
27/09/2021
Us adjuntem la programació de la Festa Major de Sant Miquel Arcàngel, Patró del nostre petit municipi de Torroja del Priorat i què aquest any cau en dimecres, tot i que ho ampliarem a l proper dissabte dia 2 d'octubre, amb una gran actuació musical. Hi esteu totes i tots convidats. Seguirem sent...
28/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció Excepcionals 2020 per l’actuació “Arranjament diversos camins afectats pels temporals”, amb un cost total de 19.928,70 € i l’import subvencionat de 2.575,16 € .
22/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció per import de 10.000,00 Euros del Pla d’Acció Municipal (PAM), programa de Sosteniment del lloc de Secretaria-Intervenció, anualitat 2020.
20/07/2021
CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’UN OPERARI/ÀRIA DE SERVEIS MÚLTIPLES, AMB JORNADA COMPLERTA, MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA Per accedir a la publicació, podeu clicar aquí /sites/torroja/files/recursos/...
09/06/2021
BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC, PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA, PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR UBICAT A LA PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT. Cliqueu el següent enllaç:
28/04/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Torroja una subvenció per import de 4.079,70 € destinada a garantir el control de la qualitat de l'aigua de consum humà, per l'exercici 2020.
20/04/2021
Us informem que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 8389 de data 19 d'abril de 2021, del qual us adjuntem l'enllaç, publica l'anunci d'Informació Pública del Projecte constructiu de rehabilitació de la xarxa topograpo i instal·lació de nous equips de potabilització, als...
25/03/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció amb matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19 i per import de 7.108,78 € , corresponent a la convocatòria de l'any 2020.

Pàgines