Urbanisme

En el següent enllaç podeu consultar tota la documentació relativa a les Normes Subsidiàries i delimitació de sòl urbà de Torroja del Priorat:

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/200770

 

Així mateix, podeu consultar la documentació de la modificació puntual de les Normes subsidiàries en relació amb la UA-2:

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/231209

 

Subscriure a