Noticies

18/11/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021. 1. Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat Concepte: Retirada coberta edifici c/ Major núm. 48...
17/11/2021 Actualitat
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge de Pau i/o el substitut. D'acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per...
17/11/2021 Actualitat
Havent transcorregut el termini de 30 dies hàbils d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions ni reclamacions, s'ha declarat aprovat de manera definitiva el projecte tècnic titulat "Adequació de la instal·lació de proveïment d'aigua potable de la Font dels Noguerets", l'anunci d'...
08/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció per l'E-Catàleg, per l'actuació " Espectaculos Interactivos " amb l'espectacle "Concurs Televisiu Interactiu", el dia 13 d'agost de 2021, per un import de 1.200 €.
08/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció per l'E-Catàleg, per l'actuació "CIA LINIBOHEMIA " amb l'espectacle "DUO CÒMIC - ANSELM & JAR ", el dia 15 d'agost de 2021, per un import de 1.650 €.
08/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció per l'E-Catàleg, per l'actuació " Brinka Park " amb l'espectacle "Brinca Estelar ", el dia 14 d'agost de 2021, per un import de 1.250 €.
08/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció per l'E-Catàleg, per l'actuació "Grup d'havaneres Olla Barrejada" amb l'espectacle "Havaneres i cançó catalana i marinera", el dia 17 d'agost de 2021, per un import de 900 €.
08/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció per l'E-Catàleg, per l'actuació "Orquestra La Continental" amb l'espectacle "ORQUESTRA-5 FORMACIÓ REDUÏDA", el dia 14 d'agost de 2021, per un import de 3.500 €.
27/09/2021
Us adjuntem la programació de la Festa Major de Sant Miquel Arcàngel, Patró del nostre petit municipi de Torroja del Priorat i què aquest any cau en dimecres, tot i que ho ampliarem a l proper dissabte dia 2 d'octubre, amb una gran actuació musical. Hi esteu totes i tots convidats. Seguirem sent...
28/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció Excepcionals 2020 per l’actuació “Arranjament diversos camins afectats pels temporals”, amb un cost total de 19.928,70 € i l’import subvencionat de 2.575,16 € .

Pàgines