Noticies

02/04/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat una subvenció nominativa per a l'adequació del local social municipal "Cal Ganxo" per al servei d'hostaleria per import de 32.000 euros.
01/04/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroja del Priorat per import de 9.187,34 euros per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a...
22/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció referent al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2023 "Programa de despeses corrents": Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat Concepte: Despeses corrents Número d'expedient: 8004330008-...
14/11/2023
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Torroja del Priorat una subvenció per a personal de socorrisme a les piscines municipals per a l'anualitat 2023: Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat Concepte: Línia 2 socorrisme piscines Número d'...
25/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció referent a "Torroja Cultural": Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat Concepte: Torroja Cultural Número d'expedient: 8004330008-2023-0005148 Pressupost Elegible: 17.642,...
25/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció referent a "Millora de la ciberseguretat": Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat Concepte: C I) Millora de la ciberseguretat Pressupost Elegible: 5.603,95 euros %...
10/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció per import de 12.104,53 € de l' e-catàleg , referent a les actuacions per a les festes d'estiu , anualitat 2023 .
25/09/2023
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Torroja del Priorat una subvenció per al foment de l’ocupació anualitat 2022, per import de 9.500 €. Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat Concepte: Ocupació local Pressupost Elegible: 9.500,00 euros %...
07/09/2023
ANUNCI DE LICITACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR-CAFETERIA “CAL GANXO” Per Decret de l’alcaldia de data 5 de setembre de 2023 es va aprovar l'expedient i el plec de condicions per l’atorgament de la llicència d'ús privatiu del bé de domini públic del...
12/04/2023
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Torroja del Priorat una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022). Beneficiari: Ajuntament de Torroja del...

Pàgines