Consistori

SR. JOAN SENTÍS PERI

- Càrrec: alcalde

- Àrea: Governació, relacions institucionals, urbanisme, economia i hisenda, serveis interns, medi ambient i acció climàtica

- Correu electrònic: jsentis@torroja.altanet.org

 

SRA. CECILIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

- Càrrec: 1a tinenta d'alcalde

- Àrea: Afers socials, activitats, joventut, sanitat, serveis funeraris, noves tecnologies i comerç

- Correu electrònic: csanchezro@torroja.altanet.org

 

SRA. MARIA GLÒRIA BIOSCA ALABART

- Càrrec: regidora

- Àrea: Promoció cultural i equipaments culturals, comerç, educació, associacions municipals, patrimoni i habitatge

- Correu electrònic: mbioscaa@torroja.altanet.org

 

SR. JOAQUIM PORQUERES MARIMON

- Càrrec: Regidor

- Àrea: Promoció exterior, turisme, esports i instal·lacions esportives, festes i fires.

- Correu electrònic: jporqueres@torroja.altanet.org

 

SR. JOAN MONCAYO MONTLLEÓ

- Càrrec: Regidor

- Correu electrònic: jmoncayo@torroja.altanet.org

Subscriure a