Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

JOAN SENTÍS I PERI  -Càrrec: Alcalde   -Comarca: Priorataj.torroja@altanet.orgANDREU BESÓ ÚBEDA  -Càrrec: 1r tinent d'alcalde  -Comarca: Priorat  -Àrea: Agricultura, Medi Ambient, Obres, Serveis, Turisme i Promoció. JOAN MONCAYO MONTLLEÓ  -Càrrec: Regidor   -Comarca: Priorat  -Àrea: Benestar Social...
Si busqueu feina, podeu inscriure'us en un llistat de borsa de treball a l'Ajuntament de Torroja del Priorat i en cas que hi hagi demandes de feina, us ho farem saber.Així mateix, a través del Consell Comarcal, podem donar-vos informació sobre la Borsa de treball que gestionen.Ofertes
Adreça: C/ Major, núm. 31 - 43737 Torroja del Priorat Telèfon: 977 83 92 17 Fax: 877 676 006 e-mail: aj.torroja@altanet.org