SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

25/10/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció referent a "Millora de la ciberseguretat":

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: C I) Millora de la ciberseguretat
Pressupost Elegible: 5.603,95 euros
% concedit: 60,02%
Import concedit: 3.363,46 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01