SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

25/10/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció referent a "Torroja Cultural":

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat

Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Torroja Cultural
Número d'expedient: 8004330008-2023-0005148
Pressupost Elegible: 17.642,00 euros
% concedit: 90,39%
Import concedit: 15.947,44 euros
Aplicació pressupostària: 2023-2010-334-46200-01