SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

12/04/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Torroja del Priorat una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

 

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat

Municipi: Torroja del Priorat

Concepte: Muntatge escenari, adquisició equip megafonia i altres

Pressupost Elegible: 27.103,25 €

Despesa mínima a justificar: 20.408,16 €

% concedit: 98 %

Import concedit: 20.000,00 euros

Aplicació pressupostària: 2022-2010-330-76210-01