SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

25/09/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Torroja del Priorat una subvenció per al foment de l’ocupació anualitat 2022, per import de 9.500 €.

 

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat

Municipi: Torroja del Priorat

Concepte: Ocupació local

Pressupost Elegible: 9.500,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 9.500,00 euros