Noticies

18/11/2021 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021. 1. Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat Concepte: Retirada coberta edifici c/ Major núm. 48...
17/11/2021 Actualitat
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge de Pau i/o el substitut. D'acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per...
17/11/2021 Actualitat
Havent transcorregut el termini de 30 dies hàbils d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions ni reclamacions, s'ha declarat aprovat de manera definitiva el projecte tècnic titulat "Adequació de la instal·lació de proveïment d'aigua potable de la Font dels Noguerets", l'anunci d'...