SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

18/11/2021 Actualitat

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021.

1. Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat

Concepte: Retirada coberta edifici c/ Major núm. 48 

 • Pressupost Elegible: 7.736,72 euros
 • Pressupost Mínim a Executar: 7.736,72 euros % concedit: 95,00%
 • Import concedit: 7.349,88 euros
 • Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01 

2. Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat

Concepte: Retirada i col·locació barana espai Font Vella

 • Pressupost Elegible: 1.538,45 euros
 • Pressupost Mínim a Executar: 1.538,45 euros % concedit: 95,00%
 • Import concedit: 1.461,50 euros
 • Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01 

3. Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat Municipi: Torroja del Priorat

Concepte: Neteja i retirada de neu dels carrers (Filomena)

 • Pressupost Elegible: 8.178,85 euros
 • Pressupost Mínim a Executar: 8.178,85 euros % concedit: 95,00%
 • Import concedit: 7.769,90 euros
 • Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01