Publicació anunci delegació funcions alcaldia

Cliqueu al següent enllaç per poder veure l'anunci de la delegació de les funcions d'alcaldia:

https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=10240&ebop_any=2023