REGIDORIES

Sr. Joan Sentís Peri, alcalde - Governació, relacions institucionals, urbanisme, economia i hisenda, serveis interns, medi ambient i acció climàtica.

 

Sra. Cecilia Sánchez Rodríguez, 1a tinenta d'alcalde - Afers socials, activitats, joventut, sanitat, serveis funeraris, noves tecnologies i comunicacions.

 

Sra. Maria Glòria Biosca Alabart, regidora - Promoció cultural i equipaments culturals, comerç, educació, associacions municipals, patrimoni i habitatge.

 

Sr. Joaquim Porqueres Marimon, regidora - Regidoria de promoció exterior, turisme, esports i instal·lacions esportives, festes i fires.