Situació i transport

Municipi del Priorat situat a la part central de la comarca administrativa i a migdia del Priorat històric. 

El terme municipal, amb una extensió de 13'05 Km², el travessa el riu Siurana. 

També hi ha diversos barrancs, fonts i pous que donen aigua per a la vida del poble. El territori és molt trencat, ja que hi arriben els darrers contraforts de la serra del Molló, format per llicorelles aptes per al conreu de la vinya.

El poble, a 331 metres d'altitud, és l'únic nucli de població del municipi.

 

Subscriure a