BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC, PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA, PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR UBICAT A LA PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT

09/06/2021

BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC, PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA, PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR UBICAT A LA PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT

BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC, PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA, PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR UBICAT A LA PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT.

Cliqueu el següent enllaç: