SUBVENCIONS I AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

03/12/2020

SUBVENCIONS I AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de 9.500,00€ en concepte de subvenció per al finançament de Despeses corrents dins del Pla d’Acció Municipal, anualitat 2020.