SUBVENCIONS I AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

15/06/2020

SUBVENCIONS I AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de 975,37€ en concepte de subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, anualitat 2019.