Subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona

17/01/2020

Subvencions i ajuts de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de 5.000,00€ en concepte de concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural. Per l’actuació titulada Millora i adequació de la sala polivalent. Anualitat 2018.