SUBVENCIONS I AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

14/12/2020

SUBVENCIONS I AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de 1.032,00 euros en concepte de concessió de subvencions a l’Ajuntament de Torroja del Priorat corresponent al Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018. Per l’actuació titulada Adquisició d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica. Anualitat 2018.