SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

22/02/2024

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, una subvenció referent al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2023 "Programa de despeses corrents":

Beneficiari: Ajuntament de Torroja del Priorat
Municipi: Torroja del Priorat
Concepte: Despeses corrents
Número d'expedient: 8004330008-2022-0022478
Pressupost Elegible: 9.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 9.500,00 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01