SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

28/09/2022

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, la subvenció del PAM 2017 que es detalla a continuació:

Nom de l'actuació: Adequació proveïment aigua Font dels Noguerets

Pressupost elegible: 50.923,27 euros

% de concessió: 95,00%

Subvenció PAM 2017: 48.377,10 euros