CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’UN OPERARI/ÀRIA DE SERVEIS MÚLTIPLES, AMB JORNADA COMPLERTA, MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA

20/07/2021

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’UN OPERARI/ÀRIA DE SERVEIS MÚLTIPLES, AMB JORNADA COMPLERTA, MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’UN OPERARI/ÀRIA DE SERVEIS MÚLTIPLES, AMB JORNADA COMPLERTA, MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA

Per accedir a la publicació, podeu clicar aquí  /sites/torroja/files/recursos/07_anunci.pdf