Publicació anunci nomenament 1a tinenta d'alcalde

Cliqueu al següent enllaç per poder veure l'anunci del nomenament:

https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=10242&ebop_any=2023