SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

13/05/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Torroja del Priorat una subvenció de 140.275,22 euros per a la rehabilitació de l'immoble del carrer de la Bassa núm. 6, de propietat municipal, en el marc del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2023, sobre un pressupost d'actuació de 224.298,96 euros.

L'obra té per objecte la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar i que, deshabitat des de fa anys, es troba en un estat de degradació força avançat, tant en els seus elements de distribució com estructurals, excepte la coberta, que tot i que no compleix amb la normativa actual i presenta alguna filtració puntual, es va refer de bell nou fa pocs anys i les façanes, sobre les que fa anys que no s’hi actua, que no presenten patologies importants.

L’Ajuntament té la voluntat de rehabilitar l’edifici per destinar-lo a habitatge de lloguer.

El termini d'execució de les obres s'estima en 8 mesos.