Plaça de secretaria intervenció de l'agrupació de municipis del Lloar, Gratallops i Torroja

10/03/2021

Plaça de secretaria intervenció de l'agrupació de municipis del Lloar, Gratallops i Torroja

Plaça de secretaria intervenció de l'agrupació de municipis del Lloar, Gratallops i Torroja.

Bases i convocatòria.

BOP - Butlletí Oficial de la província de Tarragona

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=2088&ebop_any=2021