Informació pública de la relació de béns i drets afectats pel Projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2019

24/12/2019

Informació pública de la relació de béns i drets afectats pel Projecte de millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona, any 2019